090-12 02 12 info@umeaplat.se

Servicearbeten

Umeå Plåtslageri AB åtar sig alla typer av servicearbeten och arbetar även med fasta avtal mot föreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag.

Serviceavtalen anpassas efter kundens behov med hjälp av vår expertis där vi tillsammans fastställer hur underhållsplanen skall utformas och följas upp.